Đông trùng Hạ Thảo Kovi – chi nhánh Đà Nẵng’

Địa chỉ: Tầng 1 nhà số 17 Nguyễn Khoái, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, 550000

Google Maps: https://goo.gl/maps/WqSbZ3PPP2nWbsFN9

Số điện thoại: 094 896 78 92

Email: contact@dongtrung.huong.vn